Skip to content
Home » Israel Mbonyi » Israel Mbonyi – Jambo Lyrics

Israel Mbonyi – Jambo Lyrics

  Lyrics : Jambo By Israel Mbonyi

  Chorus :
  Ijambo Ry’umuremyi Rigeze aho ndi ndahembuka ,
  Rimenagura imiringa Rihindisha Umushyitsi Imisozi,
  Iyo avuze Rimwe gusa , Ibiriho byose birumvira .
  Ugire ico uvuga Ugire ico umvugaho mwami
  Numvigaho rimwe ndahembuka
  Nuvuga ibyanjye biratungana.

  Verse1
  Ndazi ko mwaraye ijoro muroba,
  Kandi ntakintu nakimwe mwafashe
  None ndavuze mwizere
  Mujugunye inshundura mumazi

  Ndazi ko umaze iminsi ku kidendezi,
  Utegereje umuntu ukugirira impuhwe,
  Dore nkugezeho wizere
  Ikorere uburiri utahe

  Ndazi ko umaze iminsi usabiriza
  Abahisi abagenzi barakumenye,
  Dore nkugezeho wizere
  Genda uvuge inkuru nziza

  Chorus :
  Ijambo Ry’umuremyi Rigeze aho ndi ndahembuka ,
  Rimenagura imiringa Rihindisha Umushyitsi Imisozi,
  Iyo avuze Rimwe gusa , Ibiriho byose birumvira .
  Ugire ico uvuga, Ugire ico umvugaho mwami
  Numvigaho rimwe ndahembuka
  Nuvuga ibyanjye biratungana.

  Verse2
  Dore igihe mumaze kuri uyu musozi
  Sugushidikanya ni kirekire, None ndavuze
  Muhindukire mbagabiye igihugu

  Jambo ryiza Jambo ni inkota ihinguranya,
  Iryo niryo rirema rikaremesha Umutima,
  Andi magambo yose yo ni Ibitekerezo Birasanzwe

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *