Skip to content
Home » Yoruba Hymns » Ipinle ti Jesu Fi lele leyi

Ipinle ti Jesu Fi lele leyi

  1: Ipinle ti Jesu fi le’le l’eyi
  Ti baba Aladura nto,
  K’eda mase ro pe
  O ye kuro nibe, o duro le Krist’ apata;

  Chorus:
  Kerubu eyo, Serafu eyo
  A fi ‘pile lele lori otito
  Kerubu eyo, Serafu eyo
  A fi ‘pile lele lori otito

  2. Bi ara nsan egbagbeje ohun
  Omo Jesu yio duro ti,
  K’enia ma kegan oko Noah
  Oko refo omo Jesu la.

  Chorus:

  3. A rojo mo Mose, A rojo mo Peter,
  A rojo mo Jesu Oluwa
  A rojo mo Mose Orimolade
  K’eda Ko kiye s’ara.

  Chorus:

  4. Baba Aladura dide damure
  Lati pade awon Kerubu
  Olorun ti yin ise re lat’oke wa
  Ade iye yio je tire

  Chorus:

  5. B’aiye mbu Mose awon Angeli nfe
  Olorun Abraham nfe
  Awon ogun orun si ngbadura re
  Olorun metalokan.

   

  1: Ipinle ti Jesu fi le’le l’eyi
  Ti baba Aladura nto,
  K’eda mase ro pe
  O ye kuro nibe, o duro le Krist’ apata;

  Chorus:
  Kerubu eyo, Serafu eyo
  A fi ‘pile lele lori otito
  Kerubu eyo, Serafu eyo
  A fi ‘pile lele lori otito

  2. Bi ara nsan egbagbeje ohun
  Omo Jesu yio duro ti,
  K’enia ma kegan oko Noah
  Oko refo omo Jesu la.

  Chorus:

  3. A rojo mo Mose, A rojo mo Peter,
  A rojo mo Jesu Oluwa
  A rojo mo Mose Orimolade
  K’eda Ko kiye s’ara.

  Chorus:

  4. Baba Aladura dide damure
  Lati pade awon Kerubu
  Olorun ti yin ise re lat’oke wa
  Ade iye yio je tire

  Chorus:

  5. B’aiye mbu Mose awon Angeli nfe
  Olorun Abraham nfe
  Awon ogun orun si ngbadura re
  Olorun metalokan.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *