Skip to content
Home » Bidemi Olaoba » Bidemi Olaoba – Gbe MI Fo Lyrics

Bidemi Olaoba – Gbe MI Fo Lyrics

  Lyrics : Gbe MI Fo By Bidemi Olaoba

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Anu re lo n Gbemi fo (Oshey Olorun)

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Anu re lo n Gbemi fo

  (Mo n fo)

  (Mo n fo)

  (Revelation lawa n Fi fo)

  (Aye wa da, aye to ku aye blessing)

  (Wa Gba Jesu,Wa Gba favour, wa Gba glory)

  (Wa wa wa wa wa wa wa)

  (Sare wa gba Jesu)

  (Wa Gba)

  (Wa wa wa wa wa wa wa)

  (Sare wa gba Jesu)

  (Wa Gba)

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Emi Eni aye le le

  T’aye o ri mu

  Imole Taye kpa kpa kpa

  Ti o le de Ku

  Emi Eni abata ka Fi r’atupa

  Baba so mi Di transformer

  fawon ti o Ni Ina nile

  Emi Eni aye le le

  T’aye o ri mu

  Imole Taye kpa kpa kpa

  Ti o le de Ku

  Emi Eni abata ka Fi r’atupa

  Baba so mi Di transformer

  fawon ti o Ni Ina nile

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Baye ti fe fun mi

  Ko Lori oh

  Ilekun ti ota ti ti

  Baba ti Shi

  Baye ti fe fun mi

  Ko Lori oh

  Ilekun ti ota ti ti

  Baba ti Shi

  Ogbe ogo fun ole

  Iru awa na

  Arogunjo, Arogun na

  O Gbemi fo

  O Gbemi Ga

  Anu re lo n Gbemi fo

  (Mo n fo)

  (Mo n fo)

  (Revelation lawa n Fi fo)

  (Aye wa da, aye to ku aye blessing)

  (Wa je chicken, wa je burger, wa je turkey)

  (Wa Gba Jesu,Wa Gba favour, wa Gba glory)

  (Wa wa wa wa wa wa wa)

  (Sare wa gba Jesu)

  (Wa Gba)

  (Wa wa wa wa wa wa wa)

  (Sare wa gba Jesu)

  (Wa Gba)

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Thank you Jesus

  Thank you Jesus

  Anu re lo n Gbemi fo

  Mi o ba ti jabo

  Opelope re

  Koto t’ota Gbe fun mi

  Emi Ko ni mo kosi

  O Gbe mi soke

  Ju awon ota mi lo

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *