Skip to content
Home » Anime Ebuga » Anime Ebuga – Tare Da Yesu Lyrics

Anime Ebuga – Tare Da Yesu Lyrics

  Lyrics for Tare Da Yesu By Anime Ebuga

  Verse 1
  Mai Cetona in ka ber ni ya za in yi
  Har abada ba za ka taba yashe ni ba
  Ka na tare da ni har ka yafe zunubaina
  Uba, Ubangiji …. Yesu, Yesu Tsarki
  Mai Soyina na ba ka rai da zuchiya na
  A karshe duniya tare da Kai ni zan je

  Chorus
  zan je Tare da Yesu na, Tare da Allah naaa, Tare da Yesu, Tare da Yesu, Tare da Allah na

  Verse 2:
  There’s no going back
  There’s no turning back for me
  Forever it is and yes for ever it will be
  Just strengthen me to keep to this Mai cetonaaaaaa

  Verse 1
  Mai Cetona in ka ber ni ya za in yi
  Har abada ba za ka taba yashe ni ba
  Ka na tare da ni har ka yafe zunubaina
  Uba, Ubangiji …. Yesu, Yesu Tsarki
  Mai Soyina na ba ka rai da zuchiya na
  A karshe duniya tare da Kai ni zan je

  Tare da Yesu(x3)
  Tare da Yesu naijasure

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *