Skip to content
Home » Altar of Praise » Altar of Praise – Osahenrumwun Lyrics

Altar of Praise – Osahenrumwun Lyrics

  Lyrics for Osahenrumwun By Altar of Praise

  OSAH’ERHUMWUN
  Altar of Praise
  Philtown Production

  Osah’erhumwun mwe!
  Ona osie nimenare oh
  Nidorie ekponmwen nue
  Vbe emwin hia, Baba, nuherume oh.

  CHORUS 2X
  Dem be wan make I fall
  God e turn am to my testimony eh
  Emwin n’eghian wenaya rumwen kho hia hia hia,
  Osa yahe khien mwen ose ne.

  VERSE 1
  I nor dey fear
  I nor dey shake
  I get e God wey be my backing oh
  Omnipotent, Omniscient God
  Jehovah overdo
  Na You be my backing oh oh

  Anywhere I go, favour follow me
  Anywhere I go, fortune follow me eh
  If na because of me, You dey waka,
  No level for You.
  I get e God wey be my backing oh.

  CHORUS 2x

  VERSE 2
  Nade Nade N’agbon ghe omwanre hey!
  Osa maghikueyo oh
  Osa mudiame ne eh
  Imaghide ye unuagbon oh
  Eken’eghian temudiayi hia
  Osa gbe obo agobor ye hia ne
  Osah’erhumwun mwe ne
  Uyi oghe Osa.

  CHORUS 2x

  VERSE 3
  Osah’erhumwun mwe ne hey!
  Oba nor so Oba
  Uh’erhumwun mwe ne eh
  Emwin n’eghian wenaya rumwen kho hia hia hia
  Osa yahe khien mwen ose ne
  Umagiagbon nomwen, umagiagbon nomwen Osa nimega ghi vbo oh
  Emwin’eghian wenaya rumwen kho hia hia hia
  Osa yahe khien mwen ose ne.

  FADE

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *