Skip to content
Home » Abijossy » Abijossy – Iwo Lyrics

Abijossy – Iwo Lyrics

  Lyrics for Iwo By Abijossy

  Iwo lemi yoo ma sin
  Iwo lemi yoo ma bo
  Iwo lemi yoo ma pe
  Jesu Oba Ayeraye
  (Repeat)

  Eti to fun mi o baba
  E mama to mi sin Olorun mi
  Emi o le lo miran ti mo lepe
  Leyin re o oba ogo
  E ma ma to gbega o baba
  E mama to fola fun oo
  E mi o lo na Meji ti mo mo
  Ona iye yi o ona ire

  (Repeat Chorus) 2ce

  I am very, very happy
  Nitori pe moni o lolorun
  Esu o ba fimi Seleya
  Bi o ba Sola Jesu oba
  Ohun loni nmase weyin
  Pe ohun mbe gidigba leyin mi
  Iyin ope loye foruko re
  Jesu Oba ayeraye

  Lojo to kunkun ba su biribiri
  Lojo tojo ba su ti ko ro
  Lojo to gun ba le koko
  Iwo lemi yoo maa pe
  To Bawa di wipe oorun ba yo
  Ti buruji jide ti Ogo yo
  A ni Ojo ti Ogo ba buyo iwo Nan ni hun o maa pe

  Bridge

  Call : Jesu Oba ayeraye oo
  Response: Jesu oba ayeraye
  Call: Jesu loba a fun ni ma wobe
  Response: Jesu oba ayeraye
  Call: Jesu loba toto nigba
  Response: Jesu Oba ayeraye
  Call: Iwo saa ni hun o maa pe
  Response: Jesu Oba Ayeraye
  Call: Iwo saa ni hun o maa forolo
  Response: Jesu Oba Ayeraye
  Call: Modupe mori o feyinti
  Response: Jesu oba ayeraye.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *